Kaip įgyvendinti sėkmingą nuotolinio darbo modelį įmonėje

Nuotolinis darbas ne naujiena darbo rinkoje, bendraudami su kandidatais labai dažnai išgirstame klausimą – ar įmonėje yra galimybė dirbti nuotoliu? Dalis įmonių vadovų vis dar neigiamai arba skeptiškai vertina nuotolinio darbo galimybes dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kultūrinės tradicijos ir požiūris į darbą grindžiami tradiciniu biuro darbu ir asmeniniu įsitraukimu. Kiti vadovai gali turėti nepasitikėjimo darbuotojais jausmą, manydami, kad nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai gali būti mažiau produktyvūs ir atsakingi, o taip pat gali kilti bendradarbiavimo sunkumai.

Virginija

5/14/20232 min skaitymo

person holding MacBook Pro besides orange power bank
person holding MacBook Pro besides orange power bank

Paskutiniais metais apstu apklausų, tyrimų kuriais siekiama išsiaiškinti nuotolinio darbo privalumus ir trūkumus, darbuotojų lūkesčius siekiant užtikrinti darbo ir gyvenimo balansą. McKinsey pasidalino atliktos apklausos rezultatais, kurie atskleidė, kad daugiau nei 80 proc. darbuotojų nori dirbti nuotoliniu būdu didžiąją savaitės dalį, kai yra suteikta galimybė pasirinkti. Tyrėjai dalinasi išvada, kad darbdaviai turėtų įvertinti faktą, jog kandidatui renkantis darbo pasiūlymus su panašiu atlygiu, galimybė dirbti lanksčiai gali tapti lemiamu veiksniu.

Dalinamės keletu patarimų kuriais remiantis galima pradėti įgyvendinti nuotolinio ar hibridinio darbo modelį įmonėje siekiant išlaikyti įmonės konkurencingumą darbo rinkoje.

1 žingsnis

Pirmiausiai išsamiai išnagrinėkite jūsų įmonės situaciją ir poreikius: Įvertinkite, kokioms pareigoms ir funkcijoms tinkamas nuotolinis darbas, kokios rizikos. Atkreipkite dėmesį į technologinius ir infrastruktūrinius reikalavimus, darbuotojų poreikius dėl darbo sąlygų.

2 žingsnis

Sukurkite nuotolinio darbo politiką: Apibrėžkite taisykles, procedūras ir lūkesčius dėl nuotolinio darbo. Nustatykite temas, tokias kaip darbo laiko valdymas, komunikacija, technologinės priemonės, darbuotojų atsakomybės ir rezultatų matavimas.

3 žingsnis

Užtikrinkite technologinę infrastruktūrą: Įsitikinkite, kad turite tinkamas technologines priemones, kurios leis darbuotojams efektyviai dirbti nuotoliniu būdu.

4 žingsnis

Mokykite darbuotojus ir vadovus: Suteikite mokymus apie nuotolinio darbo gerąją praktiką, komunikacijos įgūdžius ir efektyvaus darbo organizavimą nuotoliniu būdu.

5 žingsnis

Efektyvinkite komunikaciją: Nustatykite reguliarų susitikimų grafiką, naudokite vaizdo konferencijas, pokalbius ar bendradarbiavimo platformas.

6 žingsnis

Testuokite ir tobulinkite: Pradėkite nuotolinį darbą pilotinėje komandoje su nedideliu darbuotojų skaičiumi. Tai leis jums išbandyti sistemą, identifikuoti iššūkius ir tobulinti procesus prieš išplečiant nuotolinio darbo praktiką visoje įmonėje.

Išvados

Atsisakant įprasto biuro darbo modelio ir perkėlus dalį darbo į nuotolinę aplinką, įmonės gali pasiekti daug naudos. Tai apima didesnį darbuotojų produktyvumą, didesnį darbuotojų pasitenkinimo lygį, didesnę darbo jėgos įvairovę ir geresnę darbo ir gyvenimo pusiausvyrą. Būtent todėl svarbu atidžiai įvertinti privalumus ir iššūkius, susijusius su nuotoliniu darbu bei įgyvendinti tinkamą nuotolinio darbo modelį, pritaikytą prie jūsų įmonės poreikių ir konteksto.