Darbuotojo įvedimas – svarbus momentas siekiant abipusės sėkmės

Naujo darbuotojo įvedimas į komandą yra labai svarbus ir jautrus procesas, kuris gali turėti didelį poveikį ne tik naujam darbuotojui, bet ir komandai, prie kurios jis prisijungia. Norint išvengti atsitraukimo rizikos, svarbu tam tinkamai pasiruošti, gerai apgalvoti įvedimo strategiją bei tinkamas priemones, kad būtų užtikrinta sklandi integracija. Štai keletas rekomendacijų, kaip pasiruošti naujo darbuotojo integracijai į komandą:

PATARIMAI ĮMONĖMS

Kristina

7/14/20231 min skaitymo

man standing in front of group of men
man standing in front of group of men

Įvardinti aiškius tikslus, kurių siekiama įtraukiant naują darbuotoją į komandą. Tai gali būti susiję su komandos vystymu, projektų įgyvendinimu, darbuotojų kompetencijų tobulinimu, konkrečios darbo funkcijos atlikimu ar kitais tikslais. Svarbu, kad tikslai būtų suprantami ir bendrai sutarti su komanda.

Nustatyti vertinimo kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas naujas darbuotojas. Tai padės aiškiai suprasti, ko tiksliai tikimasi iš jo ir kokiais aspektais bus vertinamas jo darbas. Vertinimo kriterijai taip pat turėtų būti suderinti su komanda, kad nebūtų neaiškumų ar nesutarimų.

Labai svarbu supažindinti ir suderinti tikslus ir vertinimo kriterijus su naujuoju darbuotoju. Jis turėtų žinoti, kokiais tikslais ir kaip bus vertinamas jo darbas, kad galėtų gerai integruotis į komandą ir prisidėti prie bendrų tikslų siekimo.

Komandos bendras mikroklimatas gali turėti didelę įtaką naujojo darbuotojo integracijai. Pasirūpinkite, kad naujasis darbuotojas jaustųsi laukiamas, turėtų pakankamai resursų ir paramos. Dažnai įmonėse paskiriamas atsakingas asmuo, mentorius, kad naujokas galėtų sėkmingai integruotis į komandą.

Atsitraukimo rizika gali būti sumažinta, jei bus aiškiai iškelti tikslai, nustatyti vertinimo kriterijai ir suderinti su naujuoju darbuotoju bei komanda. Be to, svarbu užtikrinti, kad naujasis darbuotojas jaustųsi laukiamas ir turėtų pakankamai paramos, kad galėtų sėkmingai integruotis į komandą.